PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy fyziologie člověka - B320016
Anglický název: Fundamentals od Human Physiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Zelenka Jaroslav doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N320082
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Zelenka Jaroslav doc. Ing. Ph.D. (25.01.2018)
Předmět seznamuje studenty se základními aspekty anatomie a fyziologie lidského těla. Probírá jednotlivé soustavy našeho organismu, jejich vzájemnou provázanost, ale také evoluci a ontogenezi. Vytváří základ pro komunikaci absolventů s lékaři a farmaceuty.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Zelenka Jaroslav doc. Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Studenti budou:

  • znát základní terminologii anatomie a fyziologie člověka
  • rozumět podstatě fyziologických procesů: homeostáze, imunitní odpověďi, ontogenezi, regeneraci
  • komplexně chápat funkci jednotlivých lidských orgánů a systémů
  • se orientovat v aktuálních tématech biomedicíny
Literatura -
Poslední úprava: Zelenka Jaroslav doc. Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Lékařská fyziologie, Otomar Kittnar, Grada 2011, ISBN: 978-80-247-3068-4

Atlas fyziologie člověka, Stefan Silbernagl,Agamemnon Despopoulos, Grada 2016, ISBN: 978-80-247-4271-7

Studijní opory -
Poslední úprava: Zelenka Jaroslav doc. Ing. Ph.D. (25.01.2018)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: Zelenka Jaroslav doc. Ing. Ph.D. (25.01.2018)

1) Systém, evoluce, ekologie a etologie

Systematické zařazení, evoluce, migrace a ekologie člověka, sociální uspořádání a sítě, pohlavní výběr a riskantní chování, myšlení rychlé a pomalé.

2) Organizace a vnitřní prostředí

Hierarchické uspořádání lidského těla, Orgány a orgánové soustavy, tkáně, tělesné tekutiny, vnitřní prostředí, homeostáza, adaptace, bioenergetika, základní principy fyziologických regulací.

3) Kardiovaskulární systém

Srdce, cévy, lymfatický systém, angiogeneze, krev, krvetvorba, plíce, přenos kyslíku, hemostáza.

4) Imunitní systém

Leukocyty, přirozená a získaná imunita, protilátky, tolerance nemoci, závod s patogeny.

5) Trávení a výživa

Trávicí soustava, její regulace, postup a trávení potravy, základy výživy, střevní bakterie.

6) Detoxikace a metabolismus

Játra, hospodaření s živinami, xenobiotika a detoxikační mechanismy, ledviny, hospodaření s vodou a ionty, glomerulární filtrace a tvorba moči.

7) Pokožka a tuková tkáň

Struktura a funkce pokožky a vlasů, hojení ran, kosmetika, bílá a hnědá tuková tkáň, termoregulace.

8) Nervy a smysly

Struktura neuronu a přenos vzruchu, reflexní oblouk, periferní a vegetativní inervace, zrak a oko, sluch, rovnováha a ucho, čich, chuť, hmat a ostatní kožní a mechanické receptory, bolest.

9) Pohybová soustava

Kosti, jejich stavba a metabolismus, klouby, šlachy, svaly – mechanismus, regulace a energetika svalového stahu, fyziologie tělesné námahy a sportu, fyzioterapie.

10) Centrální nervová soustava

Anatomie a fyziologie mozku, vědomé a podvědomé funkce, paměť, učení, emoce.

11) Humorální regulace

Žlázy s vnitřním vyměšováním, hormony, vzájemné vztahy a nervová regulace endokrinního systému, vegetativní stres.

12) Rozmnožovací soustava

Anatomie a fyziologie rozmnožovací soustavy obou pohlaví, pohlavní buňky, těhotenství, antikoncepce, in vitro fertilizace.

13) Ontogeneze a regenerace

Kmenové buňky a diferenciace, embryogeneze, vývoj dítěte, dospívání, gerontologie, tkáňové náhrady.

14) Biomedicína – role biochemika ve zdravotnictví

Medicína založená na důkazech, epidemiologie, principy klinických studií, prevence a hygiena, největší úspěchy medicíny a největší současné výzvy, personalizovaná medicína.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Zelenka Jaroslav doc. Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Biochemie, Biologie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Zelenka Jaroslav doc. Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Zkoušková písemka a ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha