PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Principy úchovy a balení potravin - B324001
Anglický název: Principles of Food Preservation and Packaging
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N324001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Votavová Lenka Ing. Ph.D. (25.01.2018)
Předmět je rozdělen do dvou částí. Principy úchovy potravin se zaměřují na jednotlivé metody konzervace potravin. U každé metody je popsán základní princip metody, jsou uvedeny způsoby skladování výrobků a změny, které lze během skladování výrobků očekávat. Balení potravin je zaměřeno na popis základních funkcí obalů pro potraviny. Popisuje způsoby konstrukce obalů z hlediska ochrany baleného produktu před mechanickými změnami, změnami vlhkosti, oxidačními procesy, změnami chuti a vůně, působení teploty, kontaminací mikroorganismy, působení hmyzu a hlodavců atd. Pozornost je věnována i hygienickým aspektům obalů potravin a vlivu systémů balení na životní prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Votavová Lenka Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Studenti budou:

Umět popsat probíhající změny během výroby a skladování potravin.

Znát základní principy úchovy potravin a metody konzervace.

Mít přehled o obalových materiálech používaných při balení potravin.

Mít znalosti o ochranných funkcích obalů potravin.

Literatura -
Poslední úprava: Votavová Lenka Ing. Ph.D. (30.01.2018)

D:Kadlec P.,Melzoch K.,Voldřich M. a kol.,Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob,Key Publishing,Ostrava,2011,978-80-7418-086-6

D:Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. a kol.,Co byste měli vědět o výrobě potravin, Technologie potravin, Key Publishing,Ostrava,2009,978-80-7418-051-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Votavová Lenka Ing. Ph.D. (30.01.2018)

https://e-learning.vscht.cz/: Kurz: Principy úchovy a balení potravin

Sylabus -
Poslední úprava: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

1. Klasifikace změn v potravinách a potravinářských surovinách.

2. Rozdělení metod úchovy potravin. Vylučování mikroorganismů z prostředí výroby potravin.

3. Konzervace potravin zvýšenou teplotou. Faktory ovlivňující termoinaktivaci mikroorganismů. Praktické aspekty metody.

4. Fyzikální a chemické metody přímé inaktivace mikroorganismů.

5. Vysvětlení metod konzervace založených na principu osmoanabiosy.

6. Konzervace potravin sníženou teplotou.

7. Konzervace potravin pomocí chemických látek.

8. Biologické metody konzervace. Vysvětlení bariérové teorie při výrobě potravin.

9. Význam a funkce balení potravin, ekonomie balení potravin, legislativní požadavky na obal.

10. Základní obalové materiály, jejich vlastnosti a aplikace – dřevo, tkaniny, papír, kovy, sklo, polymery.

11. Principy aktivního balení. Ochranná funkce obalů před mechanickým poškozením.

12. Ochranná funkce obalu před změnami vlhkosti a oxidačně-redukčními změnami potravin.

13. Ochranná funkce obalu před změnami teploty, zářením, činností mikroorganismů. Úloha obalu při tepelném opracování potravin.

14. Ekologické aspekty balení potravin. Hodnocení zdravotní nezávadnosti obalů potravin.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Votavová Lenka Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Chemie potravin

Biochemie I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D. (02.03.2018)

Úspěšné absolvování písemného zápočtového testu.

 
VŠCHT Praha