PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Specializační projekt programu B302 - B352002
Anglický název: Specialization Project of Programme B302
Zajišťuje: Děkanát FPBT (352)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Kučková Štěpánka doc. Ing. Mgr. Ph.D.
Anotace
Nástroj pro výběr specializace studijního programu Forenzní analýza a analýza potravin.
Poslední úprava: Kubová Petra (25.11.2019)
Výstupy studia předmětu

Přiřazení studentů k jednotlivým specializacím dle zájmu spolupráce na projektech daného tématu

Poslední úprava: Kubová Petra (25.11.2019)
Sylabus

Studenti bakalářského studijního programu „B302 Forenzní analýza a analýza potravin“ se přihlašují na specializaci na základě výběru zájmu o téma/ výzkumnou oblast.

Témata pro jednotlivé specializace Forenzní analýza jsou zařazena pod kódem: B302A

Témata specializace Chemie a analýza potravin a výživa jsou zařazena pod kódem: B302B

Orientační přihlašování na témata probíhá na konci v 1. semestru. Zpravidla ve 14. týdnu semestru.

Na základě zvoleného tématu je studentům 1. ročníku v průběhu ledna přiřazena předběžná specializace.

Definitivní potvrzení výběru specializace je součástí zápisu do letního semestru.

Poslední úprava: Kubová Petra (25.11.2019)
 
VŠCHT Praha