PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Základy forenzních databází - B402014
Anglický název: Doplnit
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Uhlíková Tereza Mgr. Ph.D.
Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Člupek Martin Ing. Ph.D. (02.02.2018)
Přednáška uvede do světa datových knihoven a databází v chemii, molekulové spektroskopii a v kriminalistice. Důraz je kladen na relační databáze, které kromě informačního potenciálu, jsou i vynikajícím výzkumným nástrojem. V přednášce budou uvedeny nejen příklady základních prostředků pro tvorbu jednoduchých knihoven a databází, ale i nástroje pro relační databáze.
Sylabus
Poslední úprava: Člupek Martin Ing. Ph.D. (02.02.2018)

1) Programování a datové struktury, kódy, formáty.

2) Soubory dat, typy souboru, databázové prostředky.

3) Databáze, knihovny a relační databáze, aplikace, použití.

4) Základní databázové prostředky a prostředí. Knihovny.

5) Příklady knihoven a databází I (organizace konference, knihovny vibračních spekter, HITRAN, NIST databáze atp.).

6) Příklady databází II (daktyloskopická databáze a další kriminalistické databáze).

7) Relační databáze v informatice a ve výzkumu.

8) SQL Standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk.

9) MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sysbase, Informix – I.

10) MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sysbase, Informix – II.

11) Příklady relačních databázi, propojeni informací.

12) Návrh relační databáze pro pachové signatury.

13) Opakování relačních databází.

14) Závěrečné shrnutí.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 1.2 34
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 50
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha