PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Rozpoznávání padělků - B402017
Anglický název: Analysis of counterfeit products
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Sýkora David prof. Dr. RNDr.
Králík František Ing. Ph.D.
Prerekvizity : B402001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Předmět uvede studenty do problematiky nezákonných padělků a falzifikátů léčiv, potravinových doplňků, kosmetických přípravků a jiných látek, kde padělání a falzifikování přináší výrazný finanční zisk kriminálním živlům. Přednáška je rozdělena podle metod, které lze při analýze falzifikátů využít. Vedle standartních metod chemické analýzy jsou prezentovány i dvě zcela nové metody s výrazným potenciálem v boji proti padělkům (chiroptické metody a terahertzová spektroskopie).
Poslední úprava: Setnička Vladimír (14.02.2018)
Sylabus

1) Úvod do problematiky padělků a nelegálních přípravků, legislativa.

2) Padělky léčiv a jejich odhalování technikami kapalinové chromatografie.

3) Padělky léčiv a jejich odhalování technikami plynové chromatografie.

4) Padělky léčiv a jejich odhalování technikami kapilární elektroforézy.

5) Padělky léčiv a jejich odhalování technikami hmotnostní spektrometrie.

6) Padělky léčiv a jejich odhalování technikami vibrační spektroskopie (Ramanova a IČ spektrometrie).

7) Možnosti THz spektroskopie při studiu slabých mezimolekulových interakcí.

8) Odhalování padělků léčiv pomocí THz spektroskopie.

9) Speciální spektroskopické metody pro odhalování padělků (mapování, chiroptické metody).

10) Mobilní přístroje pro odhalování padělků v terénu.

11) Problematika kvality potravinových doplňků a jejich analýza.

12) Nepovolené látky na internetovém trhu a jejich analýza, např. anabolické steroidy, prostředky pro léčbu erektilní dysfunkce a další.

13) Padělky kosmetických přípravků a související analytické metody.

14) Způsoby vyhodnocování dat, databáze.

Poslední úprava: Setnička Vladimír (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 3 112 / 84
 
VŠCHT Praha