PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Finanční matematika - B413010
Anglický název: Financial Mathematics
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.vscht.cz/mat/Info.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Simerská Carmen doc. RNDr. CSc.
Pavlíková Pavla RNDr. Ph.D.
Záměnnost : N413017
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Semestrální předmět je koncipován jako kurs matematiky potřebné k porozumění podstaty finančních transakcí a investic. Zároveň seznamuje se základními pojmy z finančního světa a umožnuje tak lepší orientaci při finančním rozhodování. Předmět je doplněn praktickým využitím finančních funkcí v aplikaci EXCEL. Kurs předpokládá základní, alespoň jednosemestrální, kurs vysokoškolské matematiky a je vhodný pro studenty vysokých škol neekonomického směru.
Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • -matematické postupy a odvození vzorců pro finanční výpočty
  • -podstatu finančních transakcí a investic
  • -orientovat se ve finančním rozhodování
  • -ovládat finanční funkce v aplikaci Excel pro řešení finančních úloh.

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Literatura -

Z: Simerská C., Finanční matematika, skripta, VŠCHT Praha, 2014, ISBN 978-80-7080-915-0

Z: Radová J., Dvořák P., Málek J., Finanční matematika pro každého, Grada, 2005,ISBN 80-247-1230-X

Z: Cipra T., Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, EKOPRESS, 2005, ISBN 80-86119-91-2

D: M. Capinski, T. Zastawniak, Mathematics for Finance : An Introduction to Financial Engineering. Springer-Verlag, 2003, ISBN 1852333308

Z:e-sbírka, C. Simerská, Sbírka příkladů, Finanční matematika, http://www.vscht.cz/mat/FM/Financni.pdf

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/mat/FM/Financni.pdf

vzorová písemka: http://www.vscht.cz/mat/Info.html

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je zakončen písemným testem (klasifikovaný zápočtový test).

Zápočet student získá na základě odpovídající účasti na cvičeních (v případě distanční výuky

nahrazují docházku odevzdané domácí úkoly) a zvládnutí závěrečného testu.

Poslední úprava: Pavlíková Pavla (30.09.2020)
Sylabus -

1. Základní pojmy, časová hodnota peněz.

2. Úročení, základní typy, akumulační funkce.

3. Področní a smíšené úročení, efektivní úroková míra, spojité úročení.

4. Rozdělení investic, bezriziková a riziková aktiva. Kapitálový trh.

5. Příklady finančních produktů a nástrojů.

6. Finanční model, portfolio, arbitráž.

7. Finanční deriváty, nepodmíněné a podmíněné. Forward.

8. Opce. Blackův-Scholesův model.

9. Inflace, hodnotové rovnice.

10. Investiční rozhodování, ekonomické ukazatele (PV, IRR).

11. Finanční toky, číslo RPSN.

12. Anuity. Hypotéky, spoření, úmor dluhu.

13. Dluhopisy, výnosová křivka.

14. Durace dluhopisu.

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Matematika I.

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen písemným testem (klasifikovaný zápočtový test).

Zápočet student získá na základě odpovídající účasti na cvičeních a zvládnutí závěrečného testu.

Poslední úprava: Pavlíková Pavla (30.09.2020)
 
VŠCHT Praha