PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Objektově orientované programování - B445052
Anglický název: Object oriented programming (e-course)
Zajišťuje: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Cejnar Pavel RNDr.
Vrba Jan Ing.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
 
VŠCHT Praha