PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Matlab pro pokročilé a obrazová analýza - B445053
Anglický název: Advanced MATLAB course and introduction to image analysis
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mareš Jan prof. Ing. Ph.D.
Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Kurz je zaměřen na studenty, kteří se již v průběhu předchozího studia s programovým prostředím Matlab seznámili a mají zájem své znalosti dále prohlubovat. Cílem kurzu je seznámit je s celou řadou knihoven, které umožňují velmi pokročilou analýzu dat (jednorozměrných i vícerozměrných), ale i komunikaci s reálnými zařízeními.
Poslední úprava: Mareš Jan (04.08.2019)
Literatura

D. Dušek, F., Honc, D.,Matlab a Simulink, Univerzita Pardubice, Pardubice,2005,8071947768

Poslední úprava: Mareš Jan (04.08.2019)
Sylabus

1. Úvod a opakování

2. Matlab a připojení reálných zařízení

3. Matlab a analýza obrazu

4. Matlab a analýza obrazu II

5. Matlab a optimalizace

6. Tvorba modelů v Simulinku

7. Matlab a tvorba GUI

8. Matlab a regulace

9. Matlab a identifikace systémů

Poslední úprava: Mareš Jan (04.08.2019)
 
VŠCHT Praha