PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Relační databáze a korelace dat - B445055
Anglický název: Relational databases and data correlation
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/15, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Sedláková Zuzana Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Cílem je seznámit s relačními databázemi a jejich využitím v analytické chemii. Důraz je kladen na propojení mezi databázemi a metodami statistické analýzy experimentálních dat.
Poslední úprava: Kukal Jaromír (28.07.2019)
Literatura

Dar, U., Krosing, H., Mlodgenski, J., Roybal, K., PostgreSQL Server Programming, Packt Publishing, 2015.

Stones, R., Matthew, N., Beginning Databases with PostgreSQL: From Novice to Professional, Apress, 2006.

Rusina, R., Matěj, R., Kašparová, L., Kukal, J., Urban, P., Higher Aluminum Concentration in Alzheimer’s Disease After Box–Cox Data Transformation, Neurotoxicity Research, (2011) 20(4):329-333.

Poslední úprava: Kukal Jaromír (28.07.2019)
Sylabus

1. Relační databáze jako úložiště naměřených dat v analytické chemii.

2. Základní databázové pojmy. Normální formy tabulek.

3. Doménová, entitní a referenční integrita databázového systému.

4. Systém PostgeSQL a jeho propojení se statistickým software.

5. Statistické charakteristiky a jejich výpočet v jazyce SQL.

6. Analýza korelací v datech s využitím statistických metod.

7. Samostatná práce s relační databází a vlastními experimentálními daty.

8. Případová studie analýzy stopových prvků ve vztahu k Alzheimerově chorobě.

9. Statistická analýza genetických dat.

Poslední úprava: Kukal Jaromír (28.07.2019)
 
VŠCHT Praha