PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Design a brand management - B501023
Anglický název: Design and Brand Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB501023
Anotace
Předmět se zabývá řízením a budováním značek, tvorbou korporátní identity a některými aspekty řízení kreativních projektů především v oblasti designu. Absolvent kurzu získá přehled ve specifické části marketingu a managementu. Bude schopen být kvalifikovaným partnerem pro dodavatele kreativních služeb, agentur nebo znalosti použít při vlastním podnikání, budování start-up firem apod. Nepochybně se zvýší i jeho kompetence spotřebitele.
Poslední úprava: Botek Marek (22.01.2020)
Literatura -

Z: Taylor, D.: Brand management. Brno: Computer Press.

Z: Keller, Kevin Lane. Strategické řízení značky.

Z: Zákon č. 121/2000 Sb. - Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

D: Chernatony, Leslie de: Značka: od vize k vyšším ziskům. Computer Press 2009.

D: Kafka, O., Kotyza, M.: Logo & Corporate Identity. Font 2014

D: Kolesár, Z.: Kapitoly z dějin grafického designu. Slovart 2010.

D: Mikeš, J., Vysekalová, J.: Image a firemní politika. Grada 2009.

D: Olins, W.: Corporate Identity. Thames & Hudson 1989.

D: Olins, W.: On Brand. Thames & Hudson 2004.

D: Petránsky, Ĺ.: Teória a metodológia dizajnu. TUL, 1995.

D: Kolesár, Z.: Kapitoly z dějin designu 1, 2. Slovart, Slovenské design centrum, 1998, rozšířené 2008

D: Wheeler, A.: Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Sylabus -

1. Paradigma cílových skupin a benefitů. Positioning. Brand management jako nástroj marketingu.

2. Komunikační nástroje při budování značek

3. Corporate identity a corporate design

4. Brand management, strategické řízení značek, nástroje řízení značek.

5. Hodnota značek, evaluace.

6. Případové studie, historie budování značek, ekonomické, sociální, environmentální a politické aspekty marketingové komunikace a marketingem determinovaného designu.

7. Vizuální atributy značek, kodifikace a implementace, tvorba design manuálů.

8. Brand management na sociálních sítích.

9. Design jako nástroj konkurenceschopnosti. Role designu v Průmyslu 4.0.

10. Praktická implementace designu, profesní struktura, předpoklady a kompetence, trendy, technologické aspekty tvůrčí práce.

11. Ekonomické, environmentální a sociální aspekty managementu designu. Společenská zodpovědnost designéra, investora.

12. Sféry designu. Tradice a inovace v designu, redesign, styling.

13. Typografie v designu.

14. Autorské právo v kreativních odvětvích.

Poslední úprava: Botek Marek (22.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Seminární práce na individuálně zadané téma a její obhajoba (Zk.)

Poslední úprava: Botek Marek (22.01.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.4 11
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha