PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Pracovní právo - B501025
Anglický název: Labor Law
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D.
Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Z: Roučková, D., Schmied, Z. Zákoník práce. Nakladatelství ANAG, 2020

Z: Podrazil, P., Tintěra, T. Praktikum pracovního práva. Nakladatelství Leges, 2019

D: Hůrka, P. Pracovní právo v bodech s příklady. Wolters Kluwer ČR, 2019

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Úvod do teorie pracovního práva – prameny, povaha, zásady, individuální a kolektivní pracovní právo.

2. Předmět úpravy zákoníku práce; pracovněprávní vztahy a jejich subjekty; některá ustanovení o právním jednání.

3. Vznik pracovního poměru: pracovní smlouva; dohody konané mimo pracovní poměr. Konkurenční doložka.

4. Změny pracovního poměru: důvody a formy.

5. Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a ze strany zaměstnance; neplatnost skončení PP.

6. Pracovní doba: rozvržení, konto pracovní doby, přestávky v práci, odpočinek, noční práce, pracovní pohotovost.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci; pracovní úraz, oznamování pracovních úrazů.

8. Odměňování za práci: mzda, plat, srážky z příjmů, zaručená mzda, minimální mzda, příplatky, cestovní náhrady.

9. Dovolená. Péče o zaměstnance: odborný rozvoj, stravování, benefity.

10. Náhrada majetkové újmy: povinnost zaměstnance k náhradě škody, dohoda o hmotné odpovědnosti, ztráta svěřených věcí.

11. Odborová organizace; kolektivní smlouvy; rada zaměstnanců.

12. Zákon o zaměstnanosti. Investiční pobídky pro zaměstnanost. Úřad práce.

13. Agenturní zaměstnávání.

14. Judikatura Nejvyššího soudu ČR. Příklady z praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (18.09.2020)

Zkouška ve formě písemného testu, složeného ze dvou částí (teoretické znalosti, praktická aplikace právní úpravy).

 
VŠCHT Praha