PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Zpracování podnikových dat - B501026
Anglický název: Business Data Processing
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 25 / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kaiser Jiří Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

Z: UNHELKAR, Bhuvan. Software engineering with UML. Boca Raton, [2018]. ISBN 978-1-138-29743-2.

D: BHATIA, Parteek. Data mining and data warehousing: principles and practical techniques. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2019. ISBN 978-1-108-72774-7.

D: MySQL reference manual - http://dev.mysql.com

D: GALIN, Daniel. Software quality: concepts and practice. Hoboken, NJ, 2017. ISBN 978-1-119-13449-7.

Poslední úprava: Kaiser Jiří (21.09.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: zpracování seminárních prací

Zkouška: písemná a ústní zkouška

Poslední úprava: Kaiser Jiří (12.09.2023)
Sylabus

1. Identifikace informací pro specifikaci požadavků na datovou strukturu transakčního systému

2. Modelování stavů systému

3. Datové modelování pomocí Entity Relationship (E-R) diagramu – modelování uživatelských požadavků

4. Modelování struktury databáze pomocí Entity Relationship (E-R) diagramu – platform independent model

5. Normalizace datového modelu

6. Modelování struktury databáze pomocí Entity Relationship (E-R) diagramu – platform specific model

7. Základy jazyka SQL pro tvorbu struktury databáze (data definition language)

8. Základy jazyka SQL pro manipulaci s daty v databázi (data manipulation language)

9. Základy jazyka SQL pro získávání dat z databáze (data query language) - tvorba jednoduchých dotazů

10. Základy jazyka SQL pro získávání dat z databáze (data query language) - agregační funkce, poddotazy

11. Základy jazyka SQL pro získávání dat z databáze (data query language) - spojování tabulek

12. Požadavky na data pro manažerské informační systémy, principy tvorby reportů

13. Datové struktury v manažerských informačních systémech, ETL proces

14. Základní principy tvorby softwarových aplikací

Poslední úprava: Kaiser Jiří (14.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

seminární práce, písemná a ústní zkouška

Poslední úprava: Kaiser Jiří (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.3 7
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 2 57
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha