PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Právní aspekty ochrany spotřebitele - B501029
Anglický název: Consumer Protection Law
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Z: Večerková E. Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám. Wolters Kluwer, 2017

Z: Vítová, B. Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář. Wolters Kluwer, 2016

D: Moravec, T. Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu. C. H. Beck, 2019

D: Ondrejová, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář (§ 2972-2990). C. H. Beck, 2014

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

1. Úvod do studia občanského práva: struktura obč. zák.; zásady; osoby; věci; právní skutečnosti.

2. Relativní majetková práva: jednání o uzavření smlouvy; nabídka, akceptace, forma a účel smlouvy; vznik, změna a zánik smlouvy. Zajištění a utvrzení dluhu.

3. Spotřebitel vs. podnikatel. Spotřebitelské smlouvy podle obč. zák. Distanční smlouvy.

4. Práva a povinnosti podnikatele a spotřebitele. Odstoupení od smlouvy.

5. Soutěžní právo: hospodářská soutěž; nekalá soutěž: generální klauzule a skutkové podstaty. Ochrana proti nekalé soutěži.

6. Veřejnoprávní regulace reklamy.

7. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele.

8. Směrnice EU: klamavá a agresivní reklama.

9. Finanční služby. Zájezd. Spojené cestovní služby. Ubytování.

10. Spotřebitelský úvěr.

11. Mimosoudní řešení sporů (ADR). Česká obchodní inspekce.

12. Ochrana osobních údajů (GDPR).

13. Služby informační společnosti.

14. Praktikum: analýza judikatury; příklady z praxe

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Docházka 80 % s aktivitou. Zkouška ve formě písemného testu. Příprava judikatury Nejvyššího soudu.

 
VŠCHT Praha