PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Právní aspekty ochrany spotřebitele - B501029
Anglický název: Consumer Protection Law
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D.
Literatura

Z: Večerková E. Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám. Wolters Kluwer, 2017

Z: Vítová, B. Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář. Wolters Kluwer, 2016

D: Moravec, T. Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu. C. H. Beck, 2019

D: Ondrejová, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář (§ 2972-2990). C. H. Beck, 2014

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Sylabus

1. Úvod do studia občanského práva: struktura obč. zák.; zásady; osoby; věci; právní skutečnosti.

2. Relativní majetková práva: jednání o uzavření smlouvy; nabídka, akceptace, forma a účel smlouvy; vznik, změna a zánik smlouvy. Zajištění a utvrzení dluhu.

3. Spotřebitel vs. podnikatel. Spotřebitelské smlouvy podle obč. zák. Distanční smlouvy.

4. Práva a povinnosti podnikatele a spotřebitele. Odstoupení od smlouvy.

5. Soutěžní právo: hospodářská soutěž; nekalá soutěž: generální klauzule a skutkové podstaty. Ochrana proti nekalé soutěži.

6. Veřejnoprávní regulace reklamy.

7. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele.

8. Směrnice EU: klamavá a agresivní reklama.

9. Finanční služby. Zájezd. Spojené cestovní služby. Ubytování.

10. Spotřebitelský úvěr.

11. Mimosoudní řešení sporů (ADR). Česká obchodní inspekce.

12. Ochrana osobních údajů (GDPR).

13. Služby informační společnosti.

14. Praktikum: analýza judikatury; příklady z praxe

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Docházka 80 % s aktivitou. Zkouška ve formě písemného testu. Příprava judikatury Nejvyššího soudu.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha