PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Daňový systém České republiky - B501030
Anglický název: Taxes in the Czech Republic
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Literatura

Z: Vančurová, A. – Láchová, L. (2018). Daňový systém ČR. Praha: 1. VOX.

D: Vančurová, A. a kol. (2018). Daňový systém ČR – cvičebnice (díly 1-3). Praha: 1. VOX

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Sylabus

1. Harmonizace daňového systému

2. Daň z příjmů právnických osob

3. Daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost

4. Daň z příjmů fyzických osob – samostatná výdělečná činnost

5. Sociální pojištění

6. Daň z příjmů fyzických osob – nájmy, kapitálový majetek a ostatní příjmy

7. Silniční daň

8. Daně z nemovitých věcí

9. Daň z nabytí nemovitých věcí

10. Daň z přidané hodnoty v ČR

11. Daň z přidané hodnoty – intrakomunitární plnění

12. Spotřební daně

13. Energetické daně

14. Cla

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet: aktivní participace na přednáškách a cvičeních, která je ověřována formou minitestů a online testů, a dále úspěšné zvládnutí průběžného testu.

Zkouška: písemná zkoušky (znalosti z celého rozsahu kursu).

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1.4 40
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha