PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Makroekonomická analýza - B501031
Anglický název: Macroeconomics Analysis
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Z: Pošta, V. Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky. C.H. Beck 2018.

D: NYU Stern Department ofEconomics: TheGlobalEconomy. CreateSpace Independent PublishingPlatform. 2016.

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Ekonomická výkonost: HDP, HND a další výkonové ukazatele.

2. Struktura HDP, příspěvky k růstu HDP.

3. Hospodářský cyklus, odhad potenciálního produktu.

4. Analýza sektorů národního hospodářství.

5. Měření inflace, analýza inflace.

6. Charakteristiky trhu práce a jejich vývoj ve vazbě na hospodářský cyklus.

7. Systematické riziko a jeho zachycení.

8. Analýza zahraničního obchodu.

9. Analýza přímých zahraničních investic.

10. Analýza vládního sektoru, deficit, dluh.

11. Analýza dopadů politik vládního sektoru na ekonomiku.

12. Měnová politika ČNB. Úrokové sazby v ekonomice. Časová struktura úrokových měr.

13. Analýza úvěrů a vkladů.

14. Makro finanční vztahy v české ekonomice.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

Zkouška, typu open-book, je založena na vypracování dvou analýz a následné diskuzi nad výstupem.

 
VŠCHT Praha