PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Angličtina pro ekonomiku a management 1 - úroveň B2 (intermediate) - B501050
Anglický název: English for Business Studies 1 - level B2 (intermediate)
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Anotace -
Studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu v anglickém jazyce, které odpovídají úrovni B2 evropského referenčního rámce; výuka je zaměřena na anglický jazyk pro ekonomii a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují Corporate culture, Finance, Human Resources, Negotiating strategies, Production, Digital Technologies, aj. Funkční jazyk zahrnuje Describing events occurring across various moments in time, Responding to good and bad news, Balancing positive and negative, Requesting, Clarifying, Reporting, and Speculating. Projektová práce (s možností telekolaborace) zahrnuje moduly orientované např. na Organizing an international seminar nebo Study abroad. Cíl předmětu Na konci semestru studenti budou umět přesněji využívat škálu gramatických nástrojů a jejich funkcionality v kontextu lépe se orientovat v odborně zaměřených textech a cizojazyčných informacích mít širší odbornou slovní zásobu lépe rozumět různým mluvčím zvládat ústní interakci s větší jistotou a přesností uvědomovat si kulturní a jazykové rozmanitosti
Poslední úprava: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Literatura -

Literatura povinná

Iwonna Dubicka, Business Partner B2 (Harlow, Pearson, 2018) ISBN: 978-1-292-23356-7

Literatura doporučená

Raymond Murphy, English Grammar in Use 5th edition (Cambridge, Cambridge University Press, 2019) ISBN 978-1-108-45768-2 Paul Emmerson, Business Grammar Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2010) ISBN-10: 9783190427222

Paul Emmerson, Business Vocabulary Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2009)

ISBN-13: 978-0230716841

Poslední úprava: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Portfolio

Předmětové portfolio se skládá ze dvou hlavních částí: a) aktivit, které student vypracovává v průběhu semestru na základě instrukcí od vyučujícího, a b) závěrečného testu.

a) Aktivity zpracovávané v průběhu semestru zahrnují:

1) Video presentaci „Presenting yourself“ vypracovanou na základě zadání podle Business Partner B2;

2) Týmovou prezentaci „Project presentation“ vypracovanou na základě projektového zadání podle Business Partner B2, nebo podle zadání projektových modulů;

3) Písemné shrnutí (Summary) na základě zadání,

4) Business terminology list skládající se odborných slovních spojení v profesionálním kontextu na základě témat a lekcí v předmětu.

b) Závěrečný test

Poslední úprava: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Sylabus -

1. Course overview, presenting yourself

2. The business world, workplace culture

3. Building relationships, the economy

4. U1 reading bank: text analysis

5. Management, team communication

6. U2 reading bank: text analysis

7. Recessions and depressions

8. Recessions and depressions – in-class presentations

9. Managing bad news, annual report summary

10. U3 reading bank: text analysis

11. Talking technology

12. Digital business and technology

13. U4 reading bank: text analysis

14. Revision

Poslední úprava: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Vstupní požadavky

Znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B1+

Poslední úprava: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmětové portfolio, docházka a závěrečný test.

Poslední úprava: Pavelková Hana (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 2 56
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha