PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Angličtina pro ekonomiku a management 2 - úroveň B2 (intermediate) - B501052
Anglický název: English for Business Studies 2 - level B2 (intermediate)
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Anotace -
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (15.01.2021)
Anotace Studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu v anglickém jazyce, které odpovídají úrovni B2 evropského referenčního rámce; výuka je zaměřena na anglický jazyk pro ekonomii a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují Corporate culture, Finance, Digital business, Performance, Services, and Time management. Funkční jazyk zahrnuje Describing challenges, Cause and effect, Responding to positive criticism, Balancing positive and negative, Discussing priorities. Projektová práce (s možností telekolaborace) zahrnuje moduly orientované např. na Customer profile, nebo Doing business abroad. Cíl předmětu Na konci semestru studenti budou umět přesněji využívat škálu gramatických nástrojů a jejich funkcionality v kontextu efektivněji se orientovat v odborně zaměřených textech a cizojazyčných informacích mít širší odbornou slovní zásobu aktivně uplatňovat více strukturovaný písemný projev zvládat ústní interakci s větší jistotou a přesností uvědomovat si kulturní a jazykové rozmanitosti
Literatura -
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (15.01.2021)

Literatura povinná

Iwonna Dubicka, Business Partner B2 (Harlow, Pearson, 2018) ISBN: 978-1-292-23356-7

Literatura doporučená

Raymond Murphy, English Grammar in Use 5th edition (Cambridge, Cambridge University Press, 2019) ISBN 978-1-108-45768-2

Paul Emmerson, Business Grammar Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2010) ISBN-10 : 9783190427222

Paul Emmerson, Business Vocabulary Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2009)

ISBN-13: 978-0230716841

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (15.01.2021)

Portfolio

Předmětové portfolio se skládá ze dvou hlavních částí: a) aktivit, které student vypracovává v průběhu semestru na základě instrukcí od vyučujícího, a b) závěrečného testu.

a) Aktivity zpracovávané v průběhu semestru zahrnují:

1) Individuální video presentaci vypracovanou na základě zadání podle Business Partner B2;

2) Týmovou prezentaci „Project presentation“ vypracovanou na základě projektového zadání podle Business Partner B2, nebo podle zadání projektových modulů;

3) Písemné shrnutí (Summary) na základě zadání,

4) Business terminology list skládající se odborných slovních spojení v profesionálním kontextu na základě témat a lekcí v předmětu.

b) Závěrečný test

Sylabus -
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (15.01.2021)

1. Reviewing projects

2. Global issues for the 21st century

3. Sales and Marketing

4. U5 reading bank: text analysis

5. Ethical Choices, production and operations

6. U6 reading bank: text analysis

7. Managing time, services

8. In-class presentations

9. Dealing with facts and figures

10. U7 reading bank: text analysis

11. The GROW model

12. Presenting ideas, description: the passive voice

13. U8 reading bank: text analysis

14. Pre-test revision

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (15.01.2021)

Absolvování předmětu Angličtina pro ekonomiku a management 1

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (15.01.2021)

předmětové portfolio

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 2 56
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha