PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Angličtina pro ekonomiku a management 2 - úroveň B2+ (upper intermediate) - B501053
Anglický název: English for Business Studies 2 - level B2+ (upper intermediate)
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu v anglickém jazyce, které odpovídají úrovni B2/B2+ evropského referenčního rámce s přihlédnutím k diagnostickému testu; výuka je zaměřena na anglický jazyk pro ekonomii a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují např. Strategic Alliances, Marketing, Company and personal finance, Digital business, Dealing with risk. Funkční jazyk zahrnuje Expressing emphasis, Working with data, Speculating, Quantifying. Projektová práce (s možností telekolaborace) zahrnuje moduly orientované např. na Living with global and local identities, Digital Storytelling, Working with tables nebo Industry 4.0.
Poslední úprava: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Literatura - angličtina

Primary literature

Business Partner B2+ (Pearson)

Secondary literature

Raymond Murphy, English Grammar in Use 5th edition (Cambridge, Cambridge University Press, 2019) ISBN 978-1-108-45768-2

Paul Emmerson, Business Grammar Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2010) ISBN-10: 9783190427222

Paul Emmerson, Business Vocabulary Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2009) ISBN-13: 978-0230716841

Poslední úprava: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina

A course portfolio, which consists of two main sections: a) tasks completed throughout the semester based on the teacher’s instructions, and b) a short test.

Poslední úprava: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Sylabus - angličtina

1. Introduction to the course + review

2. Global mobility

3. Business workshop 1 – Secondments abroad

4. Writing a summary of work-related information

5. Strategic alliances

6. Giving relevant feedback

7. Business workshop 2- Growing the business

8. Writing a report - plans and strategies

9. Dealing with risk

10. Decision-making

11. Informing about the outcome of the negotiation

12. Business workshop 3- What could possibly go wrong?

13. In-class presentations

14. Review

Poslední úprava: Hřebačková Monika (11.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Students can receive credit for the course if they:

1) Meet course attendance requirements

2) Submit a complete Course Portfolio

A course portfolio consists of two main sections: a) tasks completed throughout the semester based on the teacher’s instructions, and b) a short test.

Poslední úprava: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 2 56
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha