PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Angličtina pro ekonomiku a management 3 - úroveň B2+ (upper intermediate) - B501055
Anglický název: English for Business Studies 3 - level B2+ (upper intermediate)
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)
Studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu v anglickém jazyce, které odpovídají úrovni B2/B2+ evropského referenčního rámce v závislosti na diagnostickém testu; výuka je zaměřena na anglický jazyk pro ekonomii a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují Marketing, Financial matters, Environmental challenges. Funkční jazyk zahrnuje Summarizing findings, Changing agreements, Proposals and recommendations, formal and informal styles in writing. Projektová práce (s možností telekolaborace) zahrnuje moduly orientované např. na Business people, Sustainability nebo Dealing with International Consumers.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)

Primary literature

Business Partner B2+ (Pearson)

Secondary literature

Raymond Murphy, English Grammar in Use 5th edition (Cambridge, Cambridge University Press, 2019) ISBN 978-1-108-45768-2

Paul Emmerson, Business Grammar Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2010) ISBN-10: 9783190427222

Paul Emmerson, Business Vocabulary Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2009) ISBN-13: 978-0230716841

Požadavky ke kontrole studia - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)

A course portfolio, which consists of two main sections: a) tasks completed throughout the semester based on the teacher’s instructions, and b) a short test.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (11.02.2021)

1. Course overview, your background and career

2. Marketing, storytelling, working with a focus group

3. Reading bank 1: Career mobility

4. Financial matters, company finance

5. Financial matters, company finance

6. Reading bank 2: Professional business mentoring

7. Difficult decisions, stating requirements

8. In-class presentations

9. Dealing with economic data, register and style

10. Reading bank 3: The Starbucks effect

11. Working with tables, the language of trends

12. Environmental and Cyber challenges

13. Reading bank 4: Plastic is the problem

14. Revision

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)

Students can receive credits for the course if they:

1) Meet course attendance requirements

2) Submit a complete Course Portfolio

A course portfolio consists of two main sections: a) tasks completed throughout the semester based on the teacher’s instructions, and b) a short test.

 
VŠCHT Praha