PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Angličtina pro ekonomiku a management 4 - úroveň B2 (intermediate) - B501056
Anglický název: English for Business Studies 4 - level B2 (intermediate)
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
The course develops communication skills and vocabulary for students on the B2 CEFR level. Attention will be paid to vocabulary, grammar and functional language related to the field of economics, management, and business. The course focuses on developing all language skills including speaking, listening, writing, and reading. Covered topics include Performance and Rewards, Managing Feedback, Transparency in Business, Sales and Selling, Managing change. Project work is structured around modular themes such as Sustainability, Autonomous Support, Working with Data and Industry 4.0. Upon successful completion of the course, students will be able to accurately use selected grammar and lexical units, write shorter texts, work with specialized texts, and manage information with different speakers. The course also develops students’ intercultural awareness and fosters autonomous learning.
Poslední úprava: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Literatura - angličtina

Primary literature

Business Partner B2 (Pearson)

Secondary literature

Raymond Murphy, English Grammar in Use 5th edition (Cambridge, Cambridge University Press, 2019) ISBN 978-1-108-45768-2

Paul Emmerson, Business Grammar Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2010) ISBN-10: 9783190427222

Paul Emmerson, Business Vocabulary Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2009) ISBN-13: 978-0230716841

Poslední úprava: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Sylabus - angličtina

1. Course overview, considering options

2. Global issues for the 21st century

3. Performance

4. Ethical codes

5. Reading bank: Wrongdoing

6. The bottom line

7. Working with data

8. Leadership in difficult times

9. Reading bank: Father of a feel-good factory

10. Working across cultures: cultural awareness in business

11. Competition

12. Reading bank: Breaking up monopolies

13. Sustainability

14. Revision

Poslední úprava: Hřebačková Monika (11.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Students can receive credits for the course if they:

1) Meet course attendance requirements

2) Submit a complete Course Portfolio

The course portfolio consists of two main sections: a) tasks completed throughout the semester based on the teacher’s instructions, and b) a short test

The course is completed with an oral exam.

Poslední úprava: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha