PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Angličtina pro ekonomiku a management 4 - úroveň B2+ (upper intermediate) - B501057
Anglický název: English for Business Studies 4 - level B2+ (upper intermediate)
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)
Studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu v anglickém jazyce, které odpovídají úrovni B2/B2+ evropského referenčního rámce s přihlédnutím k diagnostickému testu; výuka je zaměřena na anglický jazyk pro ekonomii a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují Strategic Alliances, Marketing, Company and personal finance, Digital business, Dealing with risk. Funkční jazyk zahrnuje Expressing emphasis, Working with data, Speculating, Quantifying.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)

Primary literature

Business Partner B2+ (Pearson)

Secondary literature

Paul Emmerson, Business Grammar Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2010) ISBN-10: 9783190427222

Paul Emmerson, Business Vocabulary Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2009) ISBN-13: 978-0230716841

Martin Hewings, Advanced Grammar in Use (Cambridge, Cambridge University Press, 2013) ISBN: 978-1-107-69738-6

Bill Mascull, Business Vocabulary in Use Advanced (Cambridge, Cambridge University Press, 2018) ISBN: 978-1-316-62822-5

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (11.02.2021)

1. Global mobility

2. Relocation opportunities for business and career

3. Reading bank 5: ESP text analysis

4. Growing the business: SWOT analysis

5. Strategic Alliances: Living/working with local and global identities

6. Reading bank 6: ESP text analysis

7. Dealing with risk, sustainability

8. Leading a debate

9. Start-ups and management plans

10. Reading bank 7: ESP text analysis

11. Using professional resources, research routines

12. Influencing a decision

13. Reading bank 8: ESP text analysis

14. Revision

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)

Students can receive credits for the course if they:

1) Meet course attendance requirements

2) Submit a complete Course Portfolio

The course portfolio consists of two main sections: a) tasks completed throughout the semester based on the teacher’s instructions, and b) a short test

The course is completed with an oral exam.

 
VŠCHT Praha