PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Kontexty průmyslové revoluce - B501066
Anglický název: Contexts of the Industrial Revolution
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Savický Nikolaj
 
VŠCHT Praha