PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Etiketa pro manažery - B501070
Anglický název: Etiquette for Managers
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)
Zaměřením předmětu je seznámit studenty se všemi formami společenského styku, se správným řešením společenských situací a s pravidly chování v různých situacích, do kterých se manažer dostává v rámci pracovních setkání, obchodních jednání, prezentací i společenských akcí. Důraz je kladen na komunikaci, a to při jednáních se zahraničními obchodními partnery.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni

 • popsat základní komunikační schémata a bariéry komunikační gramotnosti;
 • popsat zásady chování ve společnosti;
 • vyjmenovat základní principy etikety;
 • vysvětlit, proč je doporučován daný typ chování;
 • vysvětlit odlišnosti v chování v jednotlivých zemích světa;
 • chápat odlišnosti mezi individuální a sociální komunikací;
 • ovládat principy představování
 • aplikovat pravidla chování na konkrétní situaci;
 • naplánovat společenskou akci, a to včetně ekonomického hlediska;
 • naplánovat firemní akci;
 • sestavit pozvánku;
 • posoudit vhodnost chování při dané situaci;
 • chápat multikulturní odlišnosti a východiska, ze kterých vychází.
Literatura
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Základní

ŠPAČEK, L. Etiketa - Moderní etiketa pro každého.Praha. 2017. ISBN 978-80-204-4577-3.

nebo ŠPAČEK, L. Nová velká kniha etikety. Praha. Mladá fronta. 2008. ISBN 978 80 204 1954 5.

PERNAL, E. Taktně, profesionálně, elegantně : pravidla jednání a vystupování v obchodním a společenském styku. Praha. Ekopress. 2001. ISBN 80 86119 35 1.

WOLFF, I. Etiketa v zaměstnání: udělejte dobrý dojem. Praha. Grada. 2007. ISBN 978 80 247 2081 4.

SMEJKAL, V., BACHRACHOVÁ, H. Velký lexikon společenského chování. Praha. Grada Publishing. 2011. ISBN 978 80 247 3650 1.

WELLNITZ, A. Pravidla mezinárodního bontonu. Bratislava. NOXI. 2007. ISBN 978 80 89179 56 5.

WITT, U. Správné chování u stolu : už žádné trapasy!. Praha. Grada. 2006. ISBN 80 247 1797 2.

Doplňková

JANDA, P. Vnitrofiremní komunikace. Nástroje pro úspěšné fungování firmy. Praha, 2004.

ŠPAČEK, L. Velká kniha etikety. Praha. Mladá fronta. 2005. ISBN 80 204 1333 2.

PERNAL, E. Savoir vivre na obchodních cestách : průvodce světem mezinárodních zvyklostí. Praha. Ekopress. 2003. ISBN 80 86119 59 9.

ŠPAČEK, L. Malá kniha etikety pro celou rodinu. Praha. Mladá fronta. 2010. ISBN 978 80 204 2219 4.

ŠPAČEK, L. Malá kniha etikety pro firmu a úřad. Praha. Mladá fronta. 2010. ISBN 978 80 204 2253 8.

ŠPAČEK, L. Malá kniha etikety pro každý den. Praha. Mladá fronta. 2010. ISBN 978 80 204 2251 4.

ŠPAČEK, L. Malá kniha etikety pro manažery. Praha. Mladá fronta. 2010. ISBN 978 80 204 2252 1.

ŠPAČEK, L. Malá kniha etikety u stolu. Praha. Mladá fronta. 2010. ISBN 978 80 204 2250 7.

MATHÉ, I. ŠPAČEK, L. Etiketa. Praha. BB art. 2005. ISBN 80 7341 564 X.

ČAJČÍK, K. Společenský rádce pro všechny životní okolnosti. Praha. Professional Publishing. 2007. ISBN 978 80 86946 50 4.

Sylabus
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Komunikace - definice, informace v oblasti komunikace, komunikační schémata a procesy, gramotnost v rámci komunikace

Sociální komunikace

Role ve společnosti a jejich vliv na chování ve společnosti

Chování při různých všedních událostech - přivítání návštěvy, vedení jednání, vizitky

Etické aspekty komunikace a jednání

Interní komunikace v organizaci

Specifika pracovních akcí včetně postavení ženy - manažerky

Pravidla obchodní korespondence

Netiketa, tj. etiketa v informační společnosti

Oblékání do zaměstnání a společnosti

Společenské události, pořádání společenské akce

Společenské stolování, degustátorství a kulinářství

Specifika jednotlivých kultur a jejich vliv na obchodní jednání dle jednotlivých teritorií

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Průběžný a závěrečný test. Seminární práce - projekt organizace společenského události s cílem podpořit firemní komunikaci.

 
VŠCHT Praha