PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Průmyslová toxikologie a bezpečnost v chemických výrobách - B504005
Anglický název: Industrial Toxicology and Safety in Chemical Plants
Zajišťuje: Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol (504)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Herink Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou průmyslové toxikologie, platnou legislativou se zaměřením na obsah a zdroje informací bezpečnostních listů a dále bezpečné nakládání s chemickými látkami a zásady první pomoci při nehodách v chemické laboratoři či v chemickém průmyslu obecně.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou průmyslové toxikologie, platnou legislativou se zaměřením na obsah a zdroje informací bezpečnostních listů a dále bezpečné nakládání s chemickými látkami a zásady první pomoci při nehodách v chemické laboratoři či v chemickém průmyslu obecně.

Literatura
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

Horák J., Linhart I., Klusoň P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, VŠCHT Praha, 2004.

Linhart I.: Základní pojmy v toxikologii, ekologii a ekotoxikologii, VŠCHT Praha, 2019.

Výukové materiály od garanta předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

Předmět v úvodu zavádí základní pojmy toxikologie. Část přednášek je věnována obecně problematice osudu látek v organismu, účinku xenobiotik na organismus a problematice zjišťování toxicity látek. Několik přednášek se věnuje podrobněji vybraným toxickým anorganickým a organickým látkám a některým jejich skupinám, a to včetně přehledu o toxicitě a negativních účincích na lidský organismus. Výuka je obohacena o případové studie bezpečnosti a hygieny práce v průmyslové praxi a dále o videa demonstrující chování nebezpečných látek, způsoby manipulace a případné zásahy při kontaminaci či požáru. Předmět je rovněž rozšířen o 4 hodiny praxe v tréninkovém centru ORLEN Unipetrolu na požárně-bezpečnostním polygonu, kde si studenti mohou vyzkoušet adekvátní zásah při výronu nebezpečné látky či požáru aktivací požárně bezpečnostních zařízení.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

Zkouška, praktické cvičení na požárně bezpečnostním polygonu

 
VŠCHT Praha