PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Postupy omezování ekologických dopadů průmyslových výrob - B504007
Anglický název: Procedures for Reducing the Environmental Impact of Industrial Production
Zajišťuje: Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol (504)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lederer Jaromír doc. Ing. CSc.
Anotace
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)
Předmět je zaměřen na základní technologie v oblasti petrochemických, organických a anorganických výrob s důrazem na výklad teoretických principů a aplikovaných postupů zaměřených v moderním průmyslu na omezování negativních ekologických dopadů.
Literatura
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

LEDERER J.: Průmyslová chemie, opory k předmětu

LEDERER J.: Makromolekulární chemie, opory k předmětu

WEISSERMEL K., ARPE H. J. (1984): Průmyslová organická chemie. SNTL, Praha (monografie).

HOVORKA F.: Technologie chemických látek, VŠCHT, 2005 (skripta VŠCHT)

WWW-portál: Petroleum.cz, (odborný portál udržovaný VŠCHT Praha)

DUCHÁČEK V.: Polymery-výroba, vlastnosti, zpracování, VŠCHT, 2005 (skripta VŠCHT)

BAJUS. M.: Petrochemistry (část ze seriálu učebnic Hydrocarbon Technology), Slovak University of Technology, Bratislava, 2017

BAJUS M.: Petrochemistry : Petrochemical Processing, Hydrocarbon Technology and Green Engineering, Wiley, 2020

Sylabus
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

1. Výroba a užití motorových paliv s důrazem na omezování emisí, aplikace procesů pro omezování aromatických uhlovodíků v palivech, výroba biopaliv a pokročilých paliv

2. Výroba základních monomerů s využitím postupů a katalyzátorů omezujících produkci nežádoucích vedlejších produktů a snižujících energetickou náročnost

3. Moderní výroba polymerních látek a postupy jejich recyklace

4. Omezování tvorby oxidu uhličitého a postupy jeho transformace na produkty s vysokou přidanou hodnotou

5. Výroba a role vodíku v moderním průmyslu, vodíková ekonomika

6. Průmyslové spalovací procesy a jejich ekologizace

7. Pokroky v ekologizaci výroby základních chemických komodit - kyselin, kovů, chloru apod.

8. Průmyslové vody - metody hlubokého čištění

9. Čištění průmyslových vzdušnin

10.- 14. Prezentace doplněny o 2 exkurze do vybraných lokalit

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Ústní ověření znalostí, individuální prezentace na vybrané (lokální - Ústecký kraj) téma, docházka

 
VŠCHT Praha