PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Průmyslová exkurze a praxe II - B504009
Anglický název: Industrial Visit and Practical Training II
Zajišťuje: Děkanát FCHT (150)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hrdlička Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)
Předmět Průmyslová exkurze a praxe II zahrnuje tři týdny. Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti reálných chemických výrob. Ve výrobních jednotkách společnosti ORLEN Unipetrol studenti shlédnou jednotkové operace, aparáty, stroje a zařízení, které jsou z pohledu výroby komerčně významných produkty klíčové. Studenti se rovněž detailně seznámí s kontrolou a řízením procesů a s hodnocením kvality produktů v provozně technických laboratořích a aplikační hale.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti reálných chemických výrob.

Literatura
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

• Provozní reglementy a interní dokumenty společnosti ORLEN Unipetrol

• Provozní schémata dílčích výrobních jednotek

• Výukové materiály od garanta předmětu

• Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley - VCH Verlag Gmbh, 7th edition, 2010, on line version, elektronická knihovna VŠCHT

Sylabus
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (26.08.2022)

Exkurze jsou řazeny logicky tak, aby pokryly veškeré výše zmíněné oblasti:

• Úprava a zpracování odpadních vod z chemických výrob

• Výroba super-vysokotlaké páry pro pohon turbosoustrojí Ethylenové jednotky, principy hlubokého chlazení, ethylenový a propylenový chladicí okruh

• Kontrola a řízení kvality polyolefinů

• Výroba a čištění vodíku pro využití v dopravě

• Termické krakování ropných zbytků a výroba asfaltů

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

Vypracovaná zpráva dle předepsané formy, obsahu a rozsahu

 
VŠCHT Praha