PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Průmyslová exkurze a praxe III - B504010
Anglický název: Industrial Visit and Practical Training III
Zajišťuje: Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol (504)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hrdlička Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (26.08.2022)
Předmět Průmyslová exkurze a praxe zahrnuje tři týdny. Cílem předmětu je poskytnout studentům praktickou ukázku nejběžněji používaných operací a procesů v chemickém průmyslu. V prvním týdnu si studenti osvojí proces sdílení tepla a proces destilace uhlovodíkových směsí. Na dálkově řízených kontinuálních jednotkách sdílení tepla a atmosféricko-vakuové destilace si studenti vyzkouší procesy řídit a provozovat v ustáleném stavu, a to včetně vlastní analytické kontroly. Ve druhém týdnu budou studenti řídit reálný proces výroby technického dicyklopentadienu na instalovaném Operátorském tréninkovém simulátoru vybaveným řídícím systémem Emerson Delta V. Zde se studenti seznámí se s nejmodernějšími technologiemi řízení chemických procesů a osvojí si základní principy řízení a regulace. Třetí týden budou studenti provozovat jednotku pyrolýzy odpadních plastů a pneumatik. Seznámí se tak s principy cirkulární ekonomiky a s reálnou látkovou a tepelnou bilancí tohoto procesu.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

Cílem předmětu je poskytnout studentům praktickou ukázku nejběžněji používaných operací a procesů v chemickém průmyslu.

Literatura
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

• Provozní reglementy a interní dokumenty společnosti ORLEN Unipetrol

• Provozní schémata dílčích výrobních jednotek

• Výukové materiály od garanta předmětu

• Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley - VCH Verlag Gmbh, 7th edition, 2010, on line version, elektronická knihovna VŠCHT

Sylabus
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (26.08.2022)

.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

Vypracovaná zpráva dle předepsané formy, obsahu a rozsahu

 
VŠCHT Praha