PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Semestrální práce V - B700010
Anglický název: Semestral Work V
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:9
E-Kredity: zimní s.:9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N700010
Anotace -
Náplní semestrálních prácí je restaurování (konzervování) zadaného objektu, jeho průzkum a pořízení veškeré potřebné dokumentace pro vypracování restaurátorské (konzervátorské) zprávy. Semestrální práce také slouží k ke zdokonalování dovedností v řemeslných technikách a k osvojení specializovaných řemeslných postupů na konkrétních objektech.
Poslední úprava: Kučerová Irena (08.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Připravit kvalitná materiálový průzkum zadaných studijních předmětů s využitím potřebných analyzačních metod.

Zhotovit kvalitní fotodokumentaci předmětu.

Zhodnotit na základě výsledků materiálového průzkumu stav restaurovaného předmětu a navrhnout vhodný postup restaurátorských prací.

Na základě restaurátorského záměru předmět zrestaurovat a vyhotovit restaurátorskou zprávu (text semestrální práce).

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literatura -

Z:Novák P. a kol.: Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), CD 1.0, VŠCHT Praha 2006

Z:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011, 9788086611389

D:Selwyn L., Metals and corrosion: A Handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 2004, 662379845

D:Kutz M. (ed.), Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew, Norwich, 2005, 815515006

Z: Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Prezentace přednášek ke stažení na www.usk.cz

D: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997), ISSN 0862-5468

Z:Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

Z:Landi S.: The Textile Conservators Manual. Butterworth Heineman, Oxford 1992 ISBN 0-7506-3897-4

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: Kučerová Irena (08.02.2018)
Sylabus -

Náplň semestrálních prací je volena podle studijního oboru, případně zaměření studenta.

Náplní semestrálních prácí je restaurování (konzervování) zadaného objektu, jeho průzkum a pořízení veškeré potřebné dokumentace pro vypracování restaurátorské (konzervátorské) zprávy:

  • zpracování detailního restaurátorského (konzervátorského) průzkumu zadané historické památky
  • vyhodnocení restaurátorského (konzervátorského) průzkumu památky
  • zpracování restaurátorského (konzervátorského) záměru
  • restaurování (konzervátorského) předmětu s ohledem na jeho charakter a budoucí využití
  • zpracování restaurátorské (konzervátorské) dokumentace s podrobnou obrazovou dokumentací

Semestrální práce také slouží k ke zdokonalování dovedností v řemeslných technikách a k osvojení specializovaných řemeslných postupů souvisejících s konzervováním-restaurování konkrétních objektů.

Poslední úprava: Kučerová Irena (20.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Řemeslné techniky I,II, III, IV

Fotografické techniky

Semestrální práce I,II, III, IV

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínka pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce, hodnotí se restaurátorský zásah, kvalita semestrální práce a prezentace výsledků a odpovědi na dotazy v rámci diskuse k prezentované práci.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 6 168
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
9 / 9 252 / 252
 
VŠCHT Praha