PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Výtvarná dokumentace sklo - keramika III - B700013
Anglický název: Art Documentation Glass - Ceramic III
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Krajíček Milan MgA.
Záměnnost : N700013
Je záměnnost pro: N700013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.02.2018)
Předmět slouží ke zdokonalení dokumentačních dovedností studenta a je zaměřen na plošnou a plastickou dokumentaci tvarů dle předlohy ve spojitost s rekonstrukcí a doplňováním restaurovaných objektů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.02.2018)

Studenti budou umět:

  • výtvarnou a grafickou dokumentaci objektů a jejich detailů
  • prostorovou dokumentaci objektů a jejich detailů.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Materiály u vyučujícího.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Materiály u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.02.2018)

Plošná a plastická dokumentace uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky, 3D modelování v počítači a 3D skenování.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Výtvarná dokumentace II

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro získání zápočtu je povinná účast na výuce a odevzdání 4 úkolů (dokumentace) dle zadání.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha