PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Výtvarné cvičení II - B700015
Anglický název: Art Practice II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Krajíček Milan MgA.
Friebelová Iveta Mgr. Dis
Ulver Filip MgA.
Anotace -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v grafických, malířských a fotografických studiích objektů a jejich detailů podle oboru studenta. Náplň předmětu je volena dle specializace.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Studenti budou ovládat kresebné nebo fotografické studie dle předlohy včetně detailů, pro restaurování uměleckořemeslných děl dle studijního oboru.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovových materiálů
Studenti budou umět:

  • využívat své grafické a výtvarné dovednosti při restaurování památek
  • provést výtvarnou a grafickou studii objektů a jejich detailů

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Student zvládá fotografické techniky, potřebné k dokumentaci restaurátorských prací: ovládá techniku snímku, osvětlovací techniku, počítačové zpracování digitálních fotografií v nejrozšířenějších programech, ovládá tisk, práci s fotografiemi na webu, zalamování fotografie do textu a základní archivační programy.

Literatura -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (20.02.2018)
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
Z: Becker Udo: Slovník symbolů, Portál, Praha 2002

z: Poláček D.: Technické kreslení podle mezinárodních norem III., Montanex, 2007, ISBN: 80-85780-28-3

http://www.grafika.cz/rubriky/vektory/coreldraw-139009cz

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Z: HANZLÍKOVÁ, J. Webdesign pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0159-2

Z:KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-385-4

Z:MILBURN, K. Mistrovství digitální fotografie. Brno: CP Books, 2005. IBSN 80-251-0642-X

Z.WILLMORE, B. Velká kniha k Adobe Photoshop CS2. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1540-4

D:ANG, T. Digitální fotografie pro pokročilé. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-563-3

D:CÍSAŘ, K., ed. Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004. ISBN 80-239-5169-6

D:KELBY, S. Adobe Photoshop CS: Kniha plná triků. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0670-5

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Materiály u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Náplň předmětu je volena dle specializace.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky heraldiky a atributů v ikonografii

Příprava motivu (plasticky, graficky) pro odlévání technikou ztraceného vosku.

Základy práce s vektorovou grafikou, přenesení bit mapy do vektorů pro využití ve výtvarném schématu stávajícího stavu uměleckého předmětu (Corel (Draw)

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky
Malířské osvojování tvaru, plasticity, perspektivy, dekoru a barvy.

Malířské osvojování studie lebky člověka; studie lebky zvířete, přírodnin.

Malba temperovými barvami, akvarel.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
1. Vybavení ateliéru: fotopřístroje, software

2. Základy zobrazování: rám obrazu, prostor, světlo, kompozice

3. Snímková technika: exponometrie, fotoaparát, optika

4. Adobe Photoshop a Adobe Bridge ve fotografické praxi

5. Specifika barevné fotografie, barevná skladba obrazu

6. Specifika práce v interiéru: světelná konstrukce, plocha, povrch, materiál, předmět

7. Specifika práce v exteriéru: přirozené osvětlení, aktuální světelná realita a její proměny, objekt v prostoru

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Výtvarné cvičení I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínka pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce a odevzdané úkoly dle zadání.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha