PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Volitelná praxe s reflexí - B832002
Anglický název: Voluntary reflected practice
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: High Radka PhDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: High Radka PhDr. Ph.D. (01.02.2020)
Studující vykonává v aktuálním nebo předcházejícím akademickém roce pravidelnou výchovně vzdělávací činnost v rozsahu orientačně 2 hodiny týdně, celkem minimálně 20 hodin, nebo jednorázovou činnost na soustředěních a letních táborech. Jedná se o přímou práci s dětmi (klienty) při činnosti ve výchovně-vzdělávací nebo sociální oblasti. Příklady činností: vedení volnočasových aktivit dětí a mládeže, asistentská činnost ve škole, doučování žáků, programy pro seniory, asistenční činnost v sociálních službách, práce s klienty v terénních programech, dobrovolnictví v nemocnicích apod. Příklady organizací a programů: vzdělávací programy VŠCHT, Věda nás baví, kroužky DDM, (Junák, YMCA, Člověk v tísni, Adra, Charita, Hestia; KOMPAS, Pět P apod.) UPOZORNĚNÍ: Musí se jednat o přímou skupinovou nebo individuální práci s dětmi. Jako podmínka pro vstup do kurzu NEBUDE uznána např. dobrovolnická manažerská nebo administrativní činnost, správa webových stránek, pomoc při pořádání veřejných sbírek, práce při informačních kampaních, sázení stromků apod. Ve sporných případech o uznání praxe rozhoduje garant předmětu a vedení ústavu. Potvrzení o praxi vám vystaví organizace, kde vykonáváte výchovně-vzdělávací činnost, popř. i pracoviště VŠCHT.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: High Radka PhDr. Ph.D. (01.02.2020)

Podmínky zakončení předmětu:

• aktivní účast na úvodním a závěrečném semináři

• aktivní plnění online úkolů v e-learningovém kurzu

• odevzdání závěrečné seminární práce (eseje, ppt prezentace nebo videoprezentace), ve které studující reflektuje význam výchovně vzdělávací aktivity pro svůj profesní rozvoj

 
VŠCHT Praha