PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Univerzita 3. věku - CZV150001
Anglický název: University for seniors
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, --- [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: Program CŽV - univerzita třetího věku
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (26.05.2022)
Univerzita třetího věku "Chemie a živý organismus " si klade za cíl seznámit seniory s chemickými látkami a jejich vztahem k živému organismu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (26.05.2022)

Studenti budou umět:

  • se základním způsobem orientovat v chemických látkách a jejich vztahu k živému organismu
Literatura -
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (26.05.2022)

Z: Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein: Barevný atlas farmakologie, Grada, 2012, 9788024739083.

Studijní opory -
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (26.05.2022)

http://pvac.vscht.cz/ustav/univerzita-3-veku

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (26.05.2022)

Aktivní účast na přednáškách a exkurzích.

Sylabus -
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (26.05.2022)

Přednášky jsou zaměřeny na seznámením se posluchačů s chemií a interakcí s živými organismi. Popsluchači se seznámí se základy toxikologie, s principy a postupy vývoje léčiv, registrací léčiv,moderními materiály a diagnostickými metodami využívající se v moderní medicíně. Součástí výuky jsou exkurze do farmaceutických podniků.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (26.05.2022)

Ukončené středoškolské vzdělání.

 
VŠCHT Praha