PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Základy potravinářské legislativy - CZV324001
Anglický název: Basics of food legislation
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Pro druh: Program CŽV - zájmový
Garant: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (10.02.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy potravinového práva, jeho terminologií a fungováním v rámci praktických podmínek v České republice a Evropské unii. Studenti se naučí orientovat se v základních právních předpisech týkajíích se provozovatelů potravinářských podniku. Budou připraveni prakticky aplikovat požadavky potravinového práva při výrobě potravin a pokrmů. Budou znát postupy a předpisy aplikované při založení firmy nabo zavedení nového produktu na trh.
Sylabus
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (10.02.2023)

1. Evropské potravinové právo a národní legislativa: Nařízení hygienického balíčku a zákon o potravinách, komoditní vyhlášky, veterinární zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví.

2. Postup pro zahájení činnosti (výroba potravin a pokrmů) a uvádění potravin a pokrmů na trh

3. Mikrobiologické požadavky na potraviny. Kontaminanty v potravinách. Hodnocení kvality a bezpečnosti potravin a pokrmů.

4 .Legislativní požadavky na výrobu vybraných potravin (ovocné a zeleninové výrobky, maso a masné výrobky, vejce a nápoje).

LITERATURA:

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k základním předpisům potravinového práva EU (2018) PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a jeho prováděcí právní předpisy Ministerstva zemědělství (2018).

Potravinářské zbožíznalství - Jana Dostálová, Pavel Kadlec a kolektiv, Key Publishing, Ostrava 2014, ISBN 978-80-7418-208-2

 
VŠCHT Praha