PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Vybrané technologie potravin živočišného původu - CZV324003
Anglický název: Selected technologies of food of animal origin
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Pro druh: Program CŽV - zájmový
Garant: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D.
Beňo Filip Ing.
Škorpilová Tereza Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (17.02.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy technologie výroby masa, masných výrobků, vajec a hotových pokrmů. Studenti budou umět navrhnout a ověřit postupy výroby a zpracování surovin, zhodnotit kvalitu vstupních surovin a materiálů a zhodnotit kvalitu a zdravotní nezávadnost finálních produktů z masa a vajec.
Sylabus
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (10.02.2023)

1. Technologie a kvalita masa. 2. Technologie masných výrobků. 3. Technologie vajec a hotových pokrmů

LITERATURA:

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. Key Publishing Ostrava, 565 stran, ISBN 978-80-7418-145-0

D: Hui Y. H.: Handbook of Meat and Meat Processing, CRC Press, 2012, 958 stran, ISBN 978-1-4398-3684-2

Z: Simeonovová, J., Míková, K., Kubišová, S., Ingr, I. (2001): Technologie drůbeže, vajec a minoritních živočišných produktů. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 247 stran. ISBN 80-7157-405-8.

 
VŠCHT Praha