PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Základní systémy bezpečnosti a kvality potravin - CZV324004
Anglický název: Basic food safety and quality systems
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Pro druh: Program CŽV - zájmový
Garant: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (17.02.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy systému bezpečnosti a kvality potravin. V rámci předmětu budou seznameni s legislativními požadvky a principy systému kritických kontrolních bodů (HACCP) a požadavky dalších norem uplatňujících se v managementu bezpečnosti potravin. Při výuce a praktických úkolech si studenti osvojí postupy zavádění systémů HACCPa programu nezbytných předpokladů u provozovatelů potravinářských podniků. Seznámí se s tvorbou dalších dokumentů: Provozní a Sanitační řád.
Sylabus
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (17.02.2023)

1. Zaklady systémů bezpečnosti a kvality potravin 2. Systém a Příručka HACCP 3. Programy nezbytných předpokladů, zaklady sprabné výrobní a hygienické praxe. Provozní a sanitační řád.

 
VŠCHT Praha