PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Vybrané technologie potravin rostliného původu - CZV324005
Anglický název: Selected technologies of food of plant origin
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Pro druh: Program CŽV - zájmový
Garant: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D.
Beňo Filip Ing.
Škorpilová Tereza Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (17.02.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy technologie výroby produktů z ovoce a zeleniny. Studenti budou umět navrhnout a ověřit postupy výroby a zpracování surovin, zhodnotit kvalitu vstupních surovin a materiálů a zhodnotit kvalitu a zdravotní nezávadnost finálních produktů z ovoce a zeleniny.
Sylabus
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (17.02.2023)

1. Technologie a kvalita ovoce a zeleniny. 2. Předběžné a stabilizační zákroky při výrobě ovoce a zeleniny 3. Technologie výroby a hodnocení kvality produktů z ovoce a zeleniny.

LITERATURA:

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. Key Publishing Ostrava, 565 stran, ISBN 978-80-7418-145-0

D: Sinha N.K., Sidhu J. S., Barta J., Wu J.S.B., Pilar Cano M. (editoři) (2012): Handbook of Fruits and Fruit Processing (second edition). Wiley-Blackwell Ames Chichester Oxford, 694 stran, ISBN: 978-0-8138-0894-9/2012

 
VŠCHT Praha