PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Provozní a praktické laboratoře hodnocení potravin - CZV324006
Anglický název: Basics of food preservation and microbiology
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Pro druh: Program CŽV - zájmový
Garant: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D.
Beňo Filip Ing.
Škorpilová Tereza Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (17.02.2023)
Předmět se zaměřuje na praktické ověření zanalostí získaných během studia (Vybrané technologie potravin živočišného původu, Vybrané echnologie potravin rostlinného původu, Základy konzervace a mikrobiologie potravin). . metody úchovy potravin. Studenti budou umět provést a vyhodnotit technologickou přípravu vybrané potraviny nebo pokrmu, navrhnout a posoudit jeho jakostní parametry a ověřit zdravotní nezávadnost po dobu jeho použitelnosti/trvanlivosti.
Sylabus
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (17.02.2023)

1. Výroba a hodnocení masných výrobků

2. Výroba a hodnocení výrobků z ovoce a zeleniny

3. Nastavení a hodnocení jakostních parametrů potravin, nastevení a ověření doby trvanlivosti porduktu

LITERATURA:

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. Key Publishing Ostrava, 494 stran, ISBN 978-80-7418-086-6. Z: Kadlec K.,Kmínek M., Kadlec P.,(editoři) a kolektiv (2017): Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů I a II. díl Key Publishing Ostrava, 1200 stran, ISBN ISBN 978-80-7418-283-9

 
VŠCHT Praha