PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Psychologie dospívání - CZV832002
Anglický název: Psychology of Adolescence
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Předmět je zaměřen na pochopení vývojových zákonitostí a specifických změn v psychice i chování lidí v období dospívání (prepuberta, puberta, adolescence). Hlavním cílem je chápání tohoto období v celém kontinuu vývoje a schopnost aplikace těchto poznatků ve specifických situacích ve školním prostředí v roli učitele.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Sylabus

1. Periodizace vývoje: klasické rozlišování jednotlivých období, psychoanalytické pojetí vývoje S. Freuda, Eriksonova periodizace vývoje, Arnettův koncept Emerging adulhood

2. Biologický vývoj v dospívání

3. Kognitivní a emoční vývoj v období dospívání

4. Morální vývoj v období dospívání (Piaget, Kohlberg)

5. Identita a sebepojetí v dospívání: Pojetí identity ve vývojové psychologii, sebepojetí a identita v dospívání, Eriksonův a Marciův přístup, identita jako příslušnost ke skupině, novodobý fenomén virtuální identity

6. Sociální vývoj, vztah k dospělým, rodičům, vrstevníkům - vývoj kamarádských vztahů, vliv internetu na kamarádské vztahy, subkultury mládeže a jejich rizika a dopady na školní prostředí, rané partnerské vztahy

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha