PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Didaktika chemie II - CZV832015
Anglický název: a
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Holzhauser Petr RNDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s didaktikou nejdůležitější a nejobtížnějších partií obecné, analytické, fyzikální, organické chemie a biochemie. Upozornit na kritická místa ve výuce chemie a na možnosti jejich zvládnutí. Naučit je pracovat s miskoncepty žáků a studentů ve výuce chemie.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Sylabus

1. Učitelovo pojetí kritických, klíčových a dynamických míst kurikula chemie

2. Žákovské a studentské miskoncepce ve výuce chemie

3. Didaktika obecné chemie - názvy, vzorce, rovnice; veličiny, jednotky, výpočty ze vzorců; struktura atomu a periodický systém;

chemická vazba a struktura molekul, skupenské stavy látky; chemické reakce, rovnice a vyčíslování, rovnováha

4. Didaktika analytické chemie - stechiometrie, výpočty z rovnic, kvantitativní analytické metody

5. Didaktika fyzikální chemie - energetika chemických reakcí (termodynamika); rychlost chemických reakcí (kinetika)

6. Didaktika anorganické chemie - chemie prvků hlavních skupin;

chemie přechodných kovů

7. Didaktika organické chemie - struktura a vlastnosti organických sloučenin; reakce organických sloučenin

8. Didaktika biochemie - biomolekuly, nadmolekulární struktury, metabolické dráhy a cykly

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha