PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fonetika II - CZV837007
Anglický název: Phonetics II
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: přípravné studium
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Pavelková Hana Mgr. Ph.D. (10.02.2021)
Ve fonetice bude důraz kladen na praktické procvičování výslovnosti hlásek, slov ale i vyšších větných celků, dále intonace a rytmu, vedoucích k celkovému zdokonalování zvukové stránky ústního projevu, na pochopení souvislostí mezi psanou a mluvenou podobou jazyka. Seminář se zaměřuje i na praktickou výuku výslovnosti a poskytování zpětné vazby ve výuce anglického jazyka.
Literatura
Poslední úprava: Pavelková Hana Mgr. Ph.D. (24.11.2020)

Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny (D. Melen) ISBN: 978-80-904-3062-4 - English Pronunciation in Use (M. Hancock) ISBN: 0521001854 - Speaking Clearly (P. Rogerson, J. Gilbert) ISBN: 978-0521312875

Sylabus
Poslední úprava: Pavelková Hana Mgr. Ph.D. (24.11.2020)

1. Individual sounds, or segmentals; phonetic transcription

2. Consonant sounds

3. Vowel sounds

4. Linking

5. Elison

6. Revision

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Pavelková Hana Mgr. Ph.D. (24.11.2020)

Zápočet ve formě písemného testu

 
VŠCHT Praha