PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Kulturní studia I - CZV837009
Anglický název: Cultural Workshop I
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Kurz (dříve označovaný nejčastěji termínem Reálie) seznamuje s vybranými aspekty života v anglicky mluvících zemích. Zahrnuje nejen geografická či ekonomická fakta, ale také současnou kulturu a trendy, např. zvyklosti, generační postoje ve společnosti, postoje k EU. Pozornost je věnována historickým kořenům, které utvářejí současné podoby společnosti. Účastníci zároveň na základě práce s původními texty, poslechem, či vizuálními podklady rozvinou své aktivní řečové dovednosti a slovní zásobu. Součástí kurzu jsou i praktické ukázkové aktivity použitelné v rámci vlastní následné pedagogické praxe účastníků kurzu. Nedílnou součástí je srovnávání probíraných fenoménů se zkušenostmi studentů a jejich vlastní kulturou a zvyšování interkulturního povědomí.
Poslední úprava: Pavelková Hana (10.02.2021)
Literatura

"UK and US Background Studies: An Introduction to the UK and British Studies and to the US and American Studies (P. Mountney and P. Anténe) ISBN: 9788024453316, ESL Library (www.esllibrary.com); Oxford Guide to British and American Culture for Learner's of English (J. Crowther). ISBN: 0194313328

  • Global Issues (Sampedro, R., Hillyard, S. ). ISBN: 019-4371816 "

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)
Sylabus

1. Introduction; History of the English Language /2h

2. History of the New World 1 /2h

3. History of the New World 2 /2h

4. Geography and Politics of the UK /2h

5. Britain and Europe /2h

6. American Dream /2h

7. Current Issues and Affairs I /2h

8. Civil Rights in the US /2h

9. Freedom of the Press /2h

10.Current Issues and Affairs II – Gun Control /2h

11. Monarchy Today? /2h

12.Fight for Equality /2h

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet ve formě písemného testu.

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)
 
VŠCHT Praha