PředmětyPředměty(verze: 879)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Metodika I - CZV837012
Anglický název: Methodology I
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: přípravné studium
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Čápová Jitka Bc. (24.11.2020)

How to teach English (J.Harmer) ISBN: 978-1-4058-4774-2 - Learning Teaching (J. Scrivener) ISBN: 978-1-4050-1399-4 - A Course in English Language Teaching (P.Ur) ISBN: 978-1-107-68467-6: - Five-Minute Activities for Young Learners, (P. McKay and J. Guse) ISBN: 9780521691345 - Music and Song (T. Murphey) ISBN: 0194370550; 9780194370554 - Drama with Children (S. Phillips) ISBN 0194372200 - Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 80-244-0404-4. - The Teaching Knowledge Test Course. (M. Spratt, A. Pulverness and M. Williams) ISBN: 10-0-521-60992-5 -Planning Lessons and Courses. Designing sequences of work for the language classroom. (T. Woodward) ISBN:9780511732973; Paperback ISBN:9780521633543 - The Practice of English Language Teaching (J.Harmer) ISBN: 978-1-4479-8025-4 - Oxford Basics for Children Vocabulary Activities (M.Slattery) ISBN: 978-0-19-442195-9 - Young Learners (S.Philips) ISBN 978-0-19-437195-7

Sylabus
Poslední úprava: Pavelková Hana Mgr. Ph.D. (24.11.2020)

1. European language portfolio, CEFR, curriculum 2. Teaching grammar 3. Teaching pronunciation 4. Teaching vocabulary/Multilevel classroom 5. Teaching writing and spelling 6. Feedback and dealing with error

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Čápová Jitka Bc. (24.11.2020)

Zápočet ve formě písemného testu

 
VŠCHT Praha