PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Metodika II, specifika věkových skupin ZŠ - CZV837013
Anglický název: Methodology II, Age Groups I
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: přípravné studium
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Čápová Jitka Bc. (24.11.2020)

How to Teach English (J. Harmer) ISBN: 978-1-4058-4774-2 -Learning Teaching. Second Edition (J. Scrivener) ISBN: 978-1-4050-1399-4 - A Course in Language Teaching (P.Ur) ISBN: 978-1-107-68467-6. -Learner-based Teaching (C. Campbell, H. Kryszewska) -Crazy Animals (F. Copland) ISBN: 978-0-86355-693-7 - Choosing your Coursebook ( A. Cunningworth) - CLIL Activities (L. Dale. and R.Tanner) ISBN: 978-0-521-14984 - Motivational Strategies in the Language Classroom (Z. Dorney) -Language Activities for Teenagers (S. Lindstromberg) ISBN: 0-521-54193 -Exam Classes (P.May) ISBN-10: 0194372081 - Teenagers (G.Lewis) ISBN:978- 0 19- 442577-3 - Motivational Teaching (N.Thorner) ISBN:978-0-19-420042-4 - Young Learners (S.Philips) ISBN978-0-19-437195-7

Sylabus
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.02.2021)

Semestr 3: 1. Specifika žáků mladšího školního věku 2. Přednosti audio-orální metody 3. Pestrost metod v heterogenní třídě (individaualizace, diferenciace, TPR, role play, práce s příběhem, s písničkou a s říkadly, jazz-chants, vedení k práci ve skupině, hry, aj.) 4. Osobní přístup učitele, kreativita, formování pozitivního postoje k jazykové výuce (pozitivní klima ve třídě, pozitivní zpětná vazba) 5. Integrované dovednosti 6. Materiály – tvorba pracovních listů/adaptace aktivit pro vybranou věkovou skupinu

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Čápová Jitka Bc. (24.11.2020)

Zápočet ve formě písemného testu

 
VŠCHT Praha