PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Metodika, specifika věkových skupin SŠ - CZV837014
Anglický název: Methodology, Age Groups II
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

How to Teach English (J. Harmer) ISBN: 978-1-4058-4774-2 -Learning Teaching. Second Edition (J. Scrivener) ISBN: 978-1-4050-1399-4 - A Course in Language Teaching (P.Ur) ISBN: 978-1-107-68467-6. -Learner-based Teaching (C. Campbell, H. Kryszewska) -Crazy Animals (F. Copland) ISBN: 978-0-86355-693-7 - Choosing your Coursebook ( A. Cunningworth) - CLIL Activities (L. Dale. and R.Tanner) ISBN: 978-0-521-14984 - Motivational Strategies in the Language Classroom (Z. Dorney) -Language Activities for Teenagers (S. Lindstromberg) ISBN: 0-521-54193 -Exam Classes (P.May) ISBN-10: 0194372081 - Teenagers (G.Lewis) ISBN:978- 0 19- 442577-3 - Motivational Teaching (N.Thorner) ISBN:978-0-19-420042-4 - Young Learners (S.Philips) ISBN978-0-19-437195-7

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)
Sylabus

Semestr 4: 1. Specifika teenagerů (mladší, střední, vyšší;) 2. Motivace a kritické myšlení; 3. Výuka pokročilých studentů (individuální vlastních cíle, autentické materiály, podpora čtenářských návyků, bližší seznámení s kulturou, motivace k mezinárodním zkouškám.); 4. Vztah žák učitel – klima ve třídě; 5. Vedení hodiny (classroom dynamics), práce ve skupině; 6. Kooperativní učení/Přístupy, metody a volené aktivity jsou porovnávány/adaptovány pro jednotlivé věkové skupiny (1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ) – především s ohledem na psychickou zralost, délku koncentrace, prostředí, zájmy a v neposlední řadě švp. Každému tématu jsou věnovány orientačně 2vh

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zkouška ve formě písemného testu

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)
 
VŠCHT Praha