PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Metodika IV, ICT ve výuce - CZV837015
Anglický název: Methodology IV, ICT in Teaching
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: přípravné studium
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Čápová Jitka Bc. (24.11.2020)

The Internet and the Language Classroom (G. Dodeney) ISBN-10: 0521684463 - How to Use the Internet in ELT (D. Teeler and P.Gray) ISBN: 0582 33931 6 - metodický portál RVP – www.rvp.cz - Bringing Technology into the Classroom (G.Lewis) ISBN: 978-0-19-442594-0 - portál www.teachingenglish.org.uk

Sylabus
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.02.2021)

Semestr 4: 1. Tvorba dokumentů (Word, Excel, Powerpoint) 2. Práce v cloudu 3. LMS Semestr 4 4. Vzdělávací technologie 5. Testování 6. Informační zdroje 1h

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Čápová Jitka Bc. (24.11.2020)

Zápočet ve formě písemného testu

 
VŠCHT Praha