PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Vybrané kapitoly z britské literatury - CZV837022
Anglický název: British Literature
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
V semináři se studenti seznámí s klíčovými díly britské literatury pomocí nejrůznější výukových metod – analýzy textu, diskuse, využití filmových adaptací, kreativního psaní atd., které pak budou moci samostatně využívat ve výuce anglického jazyka. Součástí seminářů je čtení literárních neadaptovaných textů, které jsou vybrány tak, aby ilustrovaly historický, kulturní, společenský i politicko-ekonomický vývoj Spojeného království Velké Británie a Severního Irska i proměny anglického jazyka (např. shakespearovská vs moderní angličtina)
Poslední úprava: Pavelková Hana (10.02.2021)
Literatura

An Outline of British Literature (C.G. Thornely, G. Roberts) ISBN: 0582749174 - Modernisté (M. Hilský) ISBN: 80-85639-40-8 - Shakespeare Dílo (M. Hilský) ISBN: 978-80-200-1857-1 - The Norton Anthology of English Literature (http://www.wwnorton.com/college/english/nael_splash) -British Literature – A Historical Overview (Black. J.) ISBN-10: 1554810027 - English Literature in Context (http://www.cambridge.org/features/literature/poplawski/introduction.htm

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)
Sylabus

1. Shakespeare – 4h; 2. Development of the Novel – 2h; 3. Modernism – 2h; 4. Drama and literature after WWII – 2h; 5. Contemporary literature – 2h

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet ve formě písemného testu

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)
 
VŠCHT Praha