PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Primer in Business - CZV837024
Anglický název: Primer in Business
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kapila Francis Patrick Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Literatura -

Halka Capkova a kolektiv: New English for Economics. 2006 ISBN 80-86119-52-1

Poslední úprava: Pátková Vlasta (01.02.2021)
Sylabus - angličtina

Week 1 & Week 2: Economics of Business

Week 3: Needs and wants

Week 4: Goods and services

Week 5: Types of Business organisations

Week 6: POLC Basics

Week 7: CSR - sustainability issues

Week 8: Stocks and Shares

Week 9: Money

Week 10: Banking, Banking services provided by financial institutions

Week 11: Commerce

Week 12: Advertising

Week 13: Revision

Week 14: Test

Poslední úprava: Pátková Vlasta (01.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Written test, attendance, active participation in class.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (01.02.2021)
 
VŠCHT Praha