PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Movité průmyslové dědictví ve sbírkách muzejní povahy - CZV837038
Anglický název: Industrial Revolution Heritage in Museum Collections
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 52 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Savický Nikolaj PhDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Předmět je zaměřen na kvalifikovanou odbornou správu sbírek muzejní povahy, založených na sbírkových předmětech industriální provenience (akvizice, evidence, konzervace, prezentace, edukace). Klade důraz na propojení sbírkových předmětů a jejich souborů s historickým kontextem doby jejich vzniku a jejich využití k prezentaci a edukaci.
Poslední úprava: Krátká Jana (13.09.2021)
Sylabus

Průmyslová revoluce, zrození technické civilizace a muzeum jako inspirace (15. a 16. října 2021)

Dědictví průmyslové revoluce: uměleckoprůmyslová a technická muzea (23. a 23. října 2021)

Historie a současnost: muzejní síť v České republice, zákon a vyhláška (5. a 6. listopadu 2021)

Symbióza expozic a depozitářů (12. a 13. listopadu 2021)

Muzeum žije: výstavy a edukace (19. a 20. listopadu 2021)

Nezbytný atribut muzea: věda a výzkum (26. a 27. listopadu 2021)

Závěrečný seminář (3. prosince 2021)

Poslední úprava: Krátká Jana (13.09.2021)
 
VŠCHT Praha