PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Intensive Czech for HE 2 - CZV837044
Anglický název: Intensive Czech for HE 2
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Nováková Irena Petra PhDr.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Kurz je určen zahraničním studentům, kteří mají zájem o studium v češtině na českých vysokých školách. Navazuje na Intensive Czech for HE 1 a předpokládá znalost jazyka na úrovni A2. Cílem kurzu je postupné prohlubování všech řečových dovedností (čtení, poslechu, mluvení a psaní) a komunikativních kompetencí tak, aby studenti byli schopni jazyk prakticky využívat a zvládnout nejen běžné životní situace v cizí zemi, orientaci v odlišném prostředí, ale především přijímací řízení na vysoké školy a následné studium odborných předmětů jejich budoucí specializace.
Poslední úprava: Krátká Jana (20.01.2022)
Sylabus

ZS a LS: týden 1 - 9 učebnice Česky krok za krokem 1

týden 10 - 19 učebnice Česky krok za krokem 2

týden 20 - 28 učebnice Kestřánková B2

Poslední úprava: Krátká Jana (20.01.2022)
 
VŠCHT Praha