PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Projektové myšlení - CZV837046
Anglický název: Project thinking
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Počet nekontaktních hodin: 8 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (24)
letní:neurčen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: 6
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
za splnění nejsou body
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Ukážeme Vám, jak správně uchopit zadání a předejít tak nedorozuměním: „Já jsem myslel, že…“. Naučíme Vás, jak si ujasnit, kdo má jakou zodpovědnost, kdo hraje jakou roli. Po kurzu budete vědět, jak řídit čas i priority všech, kteří na úkolech spolupracují. Ukážeme Vám, jak správnou komunikací podpořit motivaci a spolupráci.
Poslední úprava: Krátká Jana (02.03.2022)
Sylabus

Formulování cílů

Práce s nejistotou při řešení úkolů

Otázky pro ujasnění pravého důvodu a smyslu úkolu

Organizace úkolů

Role spolupracujících lidí a jejich přirozenou odpovědnost.

Plánování úkolů a prioritizace

Poslední úprava: Krátká Jana (02.03.2022)
 
VŠCHT Praha